Công dân Việt Nam được xin giấy phép nhập cảnh Samoa tại nơi đến

Samoa không yêu cầu quốc tịch Việt Nam xin visa trước khi bay. Quý khách sẽ được cấp giấy phép nhập cảnh Samoa tại nơi đến.

Thời gian lưu trú: 60 ngày

 

Những vấn đề cần lưu ý trước khi nhập cảnh Samoa

 

1. Kiểm tra thời hạn của hộ chiếu

Tất cả du khách Việt Nam đều cần hộ chiếu còn hạn tối thiểu 6 tháng kể từ ngày nhập cảnh vào Samoa.

Nhị Gia có thể hỗ trợ nếu Quý khách có nhu cầu làm hộ chiếu hoặc muốn đổi hộ chiếu mới.

2. Đảm bảo hộ chiếu còn các trang trống

Hãy chắc chắn rằng hộ chiếu của Quý khách vẫn còn ít nhất hai trang trống và chưa đóng dấu thị thực.

3. Xác nhận xem có cần visa quá cảnh không

Nếu hành trình của Quý khách đến Samoa phải quá cảnh một quốc gia khác, vui lòng kiểm tra có cần xin visa quá cảnh hay không.