Nơi nộp hồ sơ: Đại sứ quán/Lãnh sự quán Trung Quốc

Chi phí làm visa công tác Hồng Kông

 

Chi phí Thời gian thực hiện Loại visa Thời hạn visa Thời gian lưu trú
3.000.000 đ Trung bình 5-10 ngày Nhập cảnh 1 lần 3 tháng Tùy thuộc Lãnh sự quán
 
Và chuẩn bị hồ sơ xin visa công tác Hồng Kông như sau

Phía Hồng Kông

 • Thư mời của đối tác.
 • Mặt hộ chiếu của người mời.

Phía Việt Nam

 • Hộ chiếu.
 • 2 ảnh màu, kích thước 4cmx6cm, phông nền trắng.
 • Giấy phép kinh doanh.
 • Hợp đồng lao động.

Lưu ý

 • Hồ sơ có thể phải bổ sung nếu có yêu cầu.
 • Giá không bao gồm VAT.
Nơi nộp hồ sơ: Sở Di trú Hồng Kông

Chi phí làm visa công tác Hồng Kông

Chi phí Thời gian thực hiện Loại visa Thời hạn visa Thời gian lưu trú
3.000.000 đ Trung bình 3-4 tuần Nhập cảnh 2 lần 3 tháng Tùy thuộc Lãnh sự quán

 

 

 

Và chuẩn bị hồ sơ xin visa công tác Hồng Kông như sau

Phía Hồng Kông

 • Thư mời của đối tác.

Phía Việt Nam

 • Hộ chiếu.
 • 2 ảnh màu, kích thước 4cmx6cm, phông nền trắng.
 • Thư đề cử công tác.
 • Giấy xác nhận số dư ngân hàng.

Lưu ý

 • Hồ sơ có thể phải bổ sung nếu có yêu cầu.
 • Giá không bao gồm VAT.