Định Cư Canada Diện Skilled Worker

                       ( EXPRESS ENTRY)

     

 

Chương trình Express Entry được tạo ra nhằm thu hút các ứng viên tiềm năng có trình độ học vấn, tay nghề cao, có kỹ năng, kinh nghiệm làm việc và muốn định cư tại Canada.

Cách chương trình Express Entry

1. Federal skilled workers (FSW)- Chương trình lao động lành nghề Liên Bang: dành cho những đương đơn có kỹ năng tay nghề chuyên môn cần thiết tại Canada.

2. Federal Skilled Trades (FST)- Chương trình lao động có tay nghề chuyên môn của Liên Bang: dành cho những người có tay nghề chuyên môn hiện đang có nhu cầu trên thị trường lao động Canada.

3. Canadian Experience Class (CEC) – Chương trình trải nghiệm Canada: dành cho đương đơn đã có khoảng thời gian tối thiểu 12 tháng kinh nghiệm làm việc đạt tiêu chuẩn tại Canada, hay đã tốt nghiệp từ một trường đại học ở Canada và muốn thường trú tại Canada.

 

 

  

Để tham gia ứng tuyển, các ứng viên tiềm năng sẽ hoàn thành hồ sơ Express Entry trực tuyến, cung cấp các thông tin liên quan đến kỹ năng, kinh nghiệm làm việc, khả năng ngôn ngữ, trình độ học vấn, cùng các chi tiết hỗ trợ đánh giá khác theo quy định. Các ứng viên có số điểm cao đáp ứng được các tiêu chí tuyển dụng của các tỉnh bang sẽ nhận được thư mời để nộp đơn (letter to apply) và hoàn thành các thủ tục liên quan để đến định cư tại Canada.

 

QUY TRÌNH THỰC HIỆN

Để nộp đơn xin tham gia xét chương trình Express Entry bạn cần trải qua 2 bước:

Bước 1: Nộp Hồ Sơ Express Entry Cho Hội Đồng Xét Duyệt

Hồ sơ Express Entry sẽ cung cấp những thông tin về bạn gồm:

-         Kĩ năng của đương đơn.

-         Bằng cấp giáo dục.

-         Khả năng ngôn ngữ.

-         Kinh nghiệm làm việc.

-         Một số thông tin liên quan khác.

 

 

Bạn sẽ được xếp hạng bằng cách tính điểm thành phần dựa trên một hệ thống gọi là “xếp hạng toàn diện” (Comprehensive Ranking System – CRS). Nếu  đủ tiêu chuẩn, hội đồng xét duyệt sẽ sắp xếp đương đơn vào nhóm ứng viên tiềm năng (Pool of candidates).

* Ứng viên được cộng điểm cho các trường hợp sau:

- Có bằng cấp, chứng chỉ của Canada.

- Thư mời làm việc được cấp bởi một công ty hợp lệ tại Canada.

- Đề cử thường trú nhân do tỉnh bang cấp.

- Có ít nhất 1 người anh chị em ruột đang sống tại Canada và đã là công dân hoặc thường trú nhân Canada.

- Có kĩ năng và thế mạnh về tiếng Pháp.

Bước 2: Những Ứng Viên Có Điểm Xếp Hạng Cao Nhất Sẽ Được Mời Đăng Kí Thường Trú Nhân

Thường ứng viên chỉ phải chờ dưới 6 tháng cho kết quả sau khi nộp đơn, tuy nhiên trong quá trình chờ xét điểm trước đó có thể kéo dài tới 12 tháng.

 

 

 

LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP MIỄN PHÍ

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN DI TRÚ TOÀN CẦU - GIS

Địa chỉ: Tầng 2, 770 Trần Hưng Đạo, Phường 7, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Hotline: 1900 6654 hoặc SĐT: 0908 042 709                                                        

Email: info@toancauditru.com

Website: www.toancauditru.com

Facebook: www.facebook.com/toancauditru/