Chi phí làm visa công tác Mozambique

Chi phí

Thời gian thực hiện

Loại visa

Thời hạn visa

Thời gian lưu trú

Liên hệ

2 tuần

Nhập cảnh 1 lần

2 tháng

30 ngày

 

Và chuẩn bị hồ sơ xin visa công tác Mozambique như sau

 

Phía Mozambique

  • Thư mời của đối tác tại Mozambique, nêu rõ thời gian của chuyến công tác.

 

Phía Việt Nam

  • Hộ chiếu.
  • 1 ảnh màu, kích thước 4cmx6cm, phông nền trắng.
  • Thư đề cử công tác. Trong thư nêu rõ ai sẽ chịu trách nhiệm các chi phí cho chuyến đi.

 

Lưu ý

  • Hồ sơ có thể phải bổ sung nếu có yêu cầu.
  • Giá không bao gồm VAT.