Chi phí làm visa công tác Cameroon

Chi phí

Thời gian thực hiện

Loại visa

Thời hạn visa

Thời gian lưu trú

22.400.000 đ

Trung bình 20-25 ngày

 Nhập cảnh 1 lần

 1 tháng

 60 ngày

 

Và chuẩn bị hồ sơ xin visa công tác Cameroon như sau

 • Hộ chiếu.
 • 2 ảnh màu, kích thước 4cmx6cm, phông nền trắng.
 • Thông tin công ty bảo lãnh.

Lưu ý

 • Có mặt tại ĐSQ Cameroon phỏng vấn nếu có yêu cầu.
 • Cần tiêm ngừa vàng da trước khi nhập cảnh.
 • Hồ sơ có thể phải bổ sung nếu có yêu cầu.
 • Giá không bao gồm:
  • Chi phí đi lại phỏng vấn (nếu có).
  • Phí tiêm ngừa vàng da.