Chi phí làm visa công tác Đức

Chi phí

Thời gian thực hiện

Loại visa

Thời hạn visa

Thời gian lưu trú

3.000.000 đ (*)

Trung bình 15 ngày

Tùy thuộc hồ sơ

(*) Chưa bao gồm phí lãnh sự và phí tiếp nhận hồ sơ

 

Và chuẩn bị hồ sơ xin visa công tác Đức như sau

 

Phía Đức

 • Thư mời bản gốc, trên giấy có logo của công ty mời với ngày, tháng, năm, và chi tiết về người được mời gồm: Họ tên, cơ quan, thời gian chuyến đi và lưu trú, lý do và mục đích của chuyến đi, mô tả quan hệ công tác giữa hai bên.
 • Bản sao giấy phép thành lập doanh nghiệp của đơn vị mời.

HOẶC

 • Giấy phép đăng ký kinh doanh của đơn vị mời.
 • Nếu Quý vị đi theo thư của đơn vị lần đầu tiên mời: Giấy tờ chứng minh mối quan hệ giữa hai bên (Hợp đồng, hóa đơn, giấy cung cấp hàng, tờ khai hải quan và các giấy tờ tương tự).

 

* Nếu người mời chi trả toàn bộ chi phí cho chuyến đi

 • Thư mời với cam kết trả chi phí chuyến đi chiếu theo điều 66-68 Luật Cư trú, trình cùng giấy phép thành lập doanh nghiệp chứng minh số vốn thành lập ít nhất là 25.000 Euro.

HOẶC

 • Thư mời theo mẫu (giấy cam kết nghĩa vụ) theo ñiều 66-68 Luật Cư trú, nhận tại Sở Ngọai kiều chức năng.

 

Phía Việt Nam

 • Hộ chiếu gốc – Còn hạn ít nhất 3 tháng sau khi rời khỏi các nước thuộc khối Schengen và phải có ít nhất 2 trang trống. Hộ chiếu phải được cấp trong vòng 10 năm trở lại đây.
 • Các hộ chiếu cũ và visa Schengen đã từng được cấp (nếu có).
 • 2 ảnh màu, kích thước 3.5cmx4.5cm, phông nền trắng.
 • Hộ khẩu.
 • Giấy khai sinh.
 • Giấy đăng ký kết hôn (nếu có).
 • Bảo hiểm du lịch.
 • Giấy phép kinh doanh.
 • Sao kê tài khoản công ty 3 tháng gần nhất.
 • Nếu là nhân viên:
  • Hợp đồng lao động.
  • Thư đề cử công tác.
  • Sao kê bảng lương 3 tháng gần nhất HOẶC sao kê tài khoản cá nhân trong đó có thể hiện lương 3 tháng gần nhất.

 

* Đương đơn dưới 18 tuổi

 • Giấy khai sinh.
 • Bằng chứng về sự giám hộ/hoặc thư đồng ý (nếu có) của cả cha và mẹ.
 • Chứng minh nhân dân/hộ chiếu của cha mẹ.
 • Hộ khẩu.

 

Lưu ý

 • Đương đơn phải trực tiếp đến nộp đơn xin visa và lấy dấu vân tay.
 • Có mặt tại ĐSQ/LSQ để phỏng vấn nếu có yêu cầu.
 • Đối với đương đơn dưới 18 tuổi, cha mẹ hoặc người giám hộ phải có mặt trong lúc nộp đơn xin visa. Nếu không, phải có giấy ủy quyền từ cha mẹ/người giám hộ cho một bên thứ ba trong đó có nêu rõ mục đích được ủy quyền.
 • Hồ sơ có thể phải bổ sung nếu có yêu cầu.
 • Giá không bao gồm VAT.