Chi phí làm visa công tác Liban

 

Chi phí Thời gian thực hiện Loại visa Thời hạn visa Thời gian lưu trú
Liên hệ Trung bình 4-6 tuần Tùy thuộc hồ sơ 90 ngày

Tùy thuộc hồ sơ

(15 ngày hoặc 1-3-6 tháng)

 

Và chuẩn bị hồ sơ xin visa công tác Liban như sau

Phía Liban (nếu có)

  • Thư mời của đối tác.

Phía Việt Nam

  • Hộ chiếu.
  • 2 ảnh màu, kích thước 3.5cmx4.5cm, phông nền trắng.
  • Giấy xác nhận nhân viên.
  • Thư đề cử công tác.
  • Sao kê tài khoản cá nhân 3 tháng gần nhất.

 

Lưu ý

  • Hồ sơ có thể phải bổ sung nếu có yêu cầu.
  • Giá không bao gồm VAT.