Úc

 

Chương trình Đầu tư định cư Úc visa 188A là chương trình dành cho doanh nhân đang sở hữu doanh nghiệp tại Việt Nam muốn thành lập/đầu tư vào một công ty tại Úc. Chương trình cho phép vợ/chồng cùng các con dưới 23 tuổi của người đứng đơn có được thẻ thường trú nhân Úc và hưởng đầy đủ mọi quyền lợi của công dân bản xứ ( trừ quyền bầu cử và làm việc trong các ngành chính trị) sau khi thỏa mãn được các yêu cầu về kinh doanh tại Úc.

Điểm mạnh của chương trình là thời gian thụ lý hồ sơ nhanh chóng, hồ sơ đơn giản và dễ chứng minh tài chính.

Thông qua mức đầu tư hợp lý, nhà đầu tư và các thành viên gia đình sẽ có cơ hội được định cư tại Úc và hưởng các quyền lợi về giáo dục, y tế, an sinh xã hội của Úc.

Điểm mạnh của chương trình là thời gian thụ lý hồ sơ nhanh chóng, hồ sơ đơn giản và dễ chứng minh tài chính.

Quyền lợi chương trình visa 188:

 • Phát triển mở rộng doanh nghiệp
 • Cơ hội nhập quốc tịch cho cả gia đình
 • Bảo lãnh người thân sau khi định cư
 • Cơ hội được hưởng các phúc lợi của đất nước Úc và New Zealand

Visa 188 là bước 1 trong kế hoạch định cư (có 2 bước) trên nước Úc theo diện đầu tư có bảo lãnh, là chương trình  nhằm mục đích thu hút vốn đầu tư từ những nhà đầu tư nước ngoài vào Úc nhập cư để phát triển nền kinh tế của đất nước. Để tham gia vào chương trình đầu tư kinh doanh này, bạn cần phải được một trong các bang của Úc chỉ định.

Đối với chương trình định cư Úc theo diện doanh nhân và nhà đầu tư – Subclass 188, có 3 lựa chọn cơ bản:

 1. Đầu tư diện đổi mới kinh doanh (Business Innovation Stream - 188A) – được chỉ định bởi chính quyền bang, yêu cầu Đương đơn phải:
 • Dưới 55 tuổi
 • Sở hữu tổng tài sản cá nhân và doanh nghiệp đạt ít nhất 800.000 AUD và có thể chuyển sang Úc trong vòng 02 năm sau khi visa được cấp
 • Doanh thu 02 năm trong 04 năm tài chính của doanh nghiệp đạt ít nhất 500.000 AUD
 • Sở hữu cổ phần ít nhất:
  • 50% với doanh thu dưới 400.000 AUD
  • 30% nếu doanh thu trên 400.000 AUD
  • 10% nếu doanh nghiệp được niêm yết trên sàn chứng khoán
 • Người đứng đơn phải đạt ít nhất 65 điểm của Sở di trú Úc (điểm được tính khi đăng ký đơn ban đầu)
 • Không yêu cầu IELTS nếu Đương đơn có thể chứng minh đã hoàn thành bậc học phổ thông
 • Mức đầu tư tối thiểu yêu cầu là 800.000 AUD vào việc thành lập công ty mới hoặc đầu tư vào một doanh nghiệp có sẵn và đảm bảo sở hữu tối thiểu:
  • 50% với doanh thu dưới 400.000 AUD
  • 30% nếu doanh thu trên 400.000 AUD
  • 10% nếu doanh nghiệp được niêm yết trên sàn chứng khoán

Với lựa chọn này, visa tạm trú ban đầu được cấp có giá trị 04 năm 03 tháng và có thể nộp hồ sơ gia hạn thêm 02 năm. Để chuyển đổi sang diện thường trú 5 năm (Subclass 888), ngoài các điều kiện cần đáp ứng về việc kinh doanh, Đương đơn phải đảm bảo duy trì việc sinh sống ở Úc ít nhất 01 năm trong 02 năm trước khi nộp hồ sơ.

 1. Nhà đầu tư Trái phiếu Chính phủ (Investor Stream - 188B) – Được chỉ định bởi Chính quyền bang, yêu cầu Đương đơn phải:
 • Dưới 55 tuổi
 • Sở hữu tổng tài sản cá nhân và doanh nghiệp đạt ít nhất 2.25 triệu AUD
 • Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong việc quản lý các khoản đầu tư hợp pháp
 • Có ít nhất 01 năm trong 05 năm trước khi nộp đơn, Đương đơn thỏa mãn ít nhất 01 trong 02 điều kiện sau:
  • Sở hữu ít nhất 10% cổ phần trong doanh nghiệp
  • Sở hữu các khoản đầu tư hợp pháp có giá trị ít nhất 1.5 triệu AUD
 • Người đứng đơn phải đạt ít nhất 65 điểm của Sở di trú Úc (điểm được tính khi đăng ký đơn ban đầu)
 • Không yêu cầu IELTS nếu Đương đơn có thể chứng minh đã hoàn thành bậc phổ thông
 • Mức đầu tư tối thiểu yêu cầu là 1.5 triệu AUD đầu tư vào trái phiếu chính phủ

Với diện đầu tư này, Đương đơn có thể chuyển tiếp sang diện thường trú nhân 5 năm (subclass 888) nếu duy trì việc lưu trú ở Úc ít nhất 02 năm trong 04 năm, và duy trì khoản đầu tư chỉ định với Chính quyền bang hoặc vùng lãnh thổ Úc trong ít nhất 04 năm trước khi nộp hồ sơ.

 1. Nhà đầu tư Cao cấp (Significant Investor Stream - 188C) - Được chỉ định bởi Chính quyền bang hoặc Austrade, yêu cầu Đương đơn:
 • Đầu tư tối thiểu 5 triệu AUD vào Úc, trong đó:
  • Công ty Đầu tư tối thiếu 500.000 AUD vào các Quỹ đầu tư mạo hiểm và Quỹ cổ phần riêng dùng để đầu tư vào các doanh nghiệp start-up hoặc doanh nghiệp tư nhân nhỏ
  • Đầu tư ít nhất 1.5 triệu AUD vào quỹ quản lý được phê duyệt, đầu tư vào các doanh nghiệp mới nổi được niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán Úc
  • Một khoản đầu tư “cân bằng” trị giá ít nhất 3 triệu AUD để có thể đầu tư dưới nhiều hình thức (các công ty được niêm yết trên sàn chứng khoán Úc, trái phiếu, cổ phiếu Chính phủ Úc, bất động sản thương mại)
 • Không yêu cầu kinh nghiệm kinh doanh, ngoại ngữ, đăng ký điểm ban đầu (Point Test) và không giới hạn độ tuổi.

Với lựa chọn đầu tư này, Đương đơn có thể gia hạn thêm visa 02 năm (có thể gia hạn 02 lần), và để chuyển đổi sang diện thường trú nhân 05 năm, Đương đơn phải đảm bảo ở Úc ít nhất 02 năm trong 04 năm trước khi nộp đơn cũng như phải duy trì khoản đầu tư chỉ định với Chính quyền bang hoặc vùng lãnh thổ Úc trong ít nhất 04 năm.

Ngoài ra, để đầu tư Úc còn có 2 diện đầu tư khác bao gồm:

 1. Nhà đầu tư Đặc biệt (Premium Investor Stream – 188D) – Được chỉ định bởi Austrade, yêu cầu Đương đơn:
 • Đầu tư ít nhất 15 triệu AUD vào một trong các lựa chọn sau:
  • Cổ phiếu được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Úc
  • Trái phiếu Chính phủ Úc hoặc “bán Chính phủ”
  • Trái phiếu hay các chứng nhận mua bán của công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Úc (hoặc chi nhánh), một bang của Úc hoặc Chính phủ Khối thịnh vượng chung, hoặc một công ty có trái phiếu/chứng nhận được xếp hạng là danh mục đầu tư ở Úc
  • Các công ty trách nhiệm hữu hạn cá thể tại Úc
  • Bất động sản tại Úc (không bao gồm bất động sản nhà ở)
  • Quỹ hưu trí của các công ty Bảo hiểm
  • Các khoản đóng góp từ thiện được chấp thuận bởi Chính quyền bang và vùng lãnh thổ Úc
 • Không yêu cầu kinh nghiệm kinh doanh, ngoại ngữ, đăng ký điểm ban đầu (Point Test) với Sở di trú và không giới hạn độ tuổi

Để chuyển đổi sang diện thường trú nhân 05 năm từ lựa chọn đầu tư này, Đương đơn phải đảm bảo ở Úc ít nhất 02 năm trong 04 năm trước khi nộp đơn và phải đảm bảo duy trì khoản đầu tư chỉ định với Chính quyền bang hoặc vùng lãnh thổ Úc trong ít nhất 04 năm.

 1. Đầu tư Doanh nghiêp/Tự doanh (Entreprenure – 188E) - yêu cầu Đương đơn:
 • Dưới 55 tuổi (một số tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ Úc có thể không có yêu cầu này nếu việc hoạt động kinh doanh được đề xuất của Đương đơn sẽ mang lại lợi ích kinh tế đặc biệt cho tiểu bang hoặc lãnh thổ được chỉ định đó)
 • Cung cấp bằng chứng về khả năng tiếng Anh (IELTS tương đương tối thiểu 6.0)
 • Hoạt động kinh doanh là ý tưởng sáng tạo sẽ mang đến việc tạo ra sản phẩm/dịch vụ mới ở Úc, hoặc để phát triển một doanh nghiệp/hoạt động kinh doanh ở Úc
 • Lĩnh vực hoạt động không được bao gồm 1 trong các lĩnh vực: Kinh doanh bất động sản dân cư; Thuê lao động; Mua lại một doanh nghiệp hiện tại hoặc Nhượng quyền thương mại tại Úc
 • Đương đơn nhận được một hoặc nhiều hơn cam kết đầu tư tổng tối thiểu 200.000 AUD từ một trong các tổ chức sau và thỏa thuận ít nhất 10% số tiền tài trợ được trang trải cho các hoạt động hàng ngày của doanh nghiệp trong 12 tháng:
  • Cơ quan chính phủ Liên bang Úc
  • Chính phủ bang/vùng lãnh thổ Úc
  • Các Tổ chức tài trợ Nghiên cứu của Chính phủ
  • Các quỹ đầu tư có đăng ký
 • Sở hữu tối thiểu 30% doanh nghiệp mới thành lập
 • Có kế hoạch kinh doanh cụ thể về ý tưởng sáng tạo để tạo ra sản phẩm/dịch vụ mới hoặc phát triển doanh nghiệp ở Úc.

Tại sao chọn GIS - Di Trú Toàn Cầu để làm hồ sơ  Định cư - Đầu tư?

GIS - Di trú toàn cầu thuộc Nhị Gia Group là đơn vị chuyên cung cấp giải pháp thị thực đầu tư - định cư các nước. Phối hợp cùng các đối tác nước ngoài, GIS - Di trú toàn cầu với gần 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi nắm rõ các quy trình thủ tục đầu tư cần thiết cùng chương trình định cư phù hợp với khả năng của từng khách hàng nhằm mang lại kết quả tối ưu và bảo mật tuyệt đối.

 • Tư vấn minh bạch thông tin về tỷ lệ thành công của hồ sơ khách hàng.
 • Luôn cập nhật các thông tin mới nhất, đáng tin cậy.
 • Đối tác uy tín trên 10 năm kinh nghiệm, đã có tiểu sử thành công.
 • Tư vấn chi tiết các chính sách từ chính phủ nơi khách muốn nhập tịch/đầu tư định cư.
 • Tư vấn các vấn đề về bất động sản, kinh doanh, môi trường sống, giáo dục, y tế nơi khách hàng dự định di trú.
 • Cung cấp tour khảo sát đầu tư định cư giúp khách hàng hiểu rõ đất nước sẽ đến.

Đăng kí tư vấn ngay để cùng GIS cụ thể hóa con đường đầu tư nhập tịch

 

LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP MIỄN PHÍ

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN DI TRÚ TOÀN CẦU -  GIS

Địa chỉ: Tầng 2, 770 Trần Hưng Đạo, Phường 7, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Hotline: 1900 6654 hoặc SĐT: 0908 042 709                                                        

Email: info@toancauditru.com

Website: www.toancauditru.com

Facebook: www.facebook.com/toancauditru/