Visa Hàn Quốc

Sau hơn 1 tuần chờ đợi, cuối cùng tôi cũng nhận được Visa Hàn quốc từ Nhị Gia. So với những công ty dịch vụ mà tôi đã từng liên hệ thì Nhi Gia khiến tôi hài lòng nhất vì thủ tục rất nhanh gọn, nhận Visa trong thời gian ngắn, khả năng đậu cao và đặc biệt là tư vấn viên rất nhiệt tình. Tôi sẽ sử dụng dịch vụ của Nhị Gia lâu dài.

Hoàng My