Giấy phép lao động

Đã từng làm việc với một số đơn vị cung cấp dịch vụ làm giấy phép lao động nhưng chưa có nơi nào mang đến sự hài lòng cho tôi như Nhị Gia.  Phong cách làm việc của nhân viên rất có trách nhiệm và tận tình, phí dịch vụ hợp lý và không gây quan ngại, thủ tục nhanh chóng và nhận hồ sơ đúng hạn như cam kết.

Trần Văn Khuê