Start-up Visa Canada Program, SUV: Những điều cần biết

Chương trình Định cư Canada diện Khởi nghiệp (Start-up Visa Program, SUV) sẽ trở thành chương trình chính thức vào cuối tháng 3/2018 theo thông báo của Chính phủ Canada.

Để giúp các đương đơn có cái nhìn rõ hơn về Chương trình SUV và các trường hợp thành công. Dựa trên số liệu báo cáo của chính phủ Canada, công ty GIS hệ thống lại toàn bộ chương trình từ khi thí điểm năm 2013 đến nay.