Chính phủ Mỹ đồng ý gia hạn Chương trình EB-5 đến ngày 19 tháng 1 năm 2018

Vào ngày 22 tháng 12 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donal Trump đã ký vào bản cam kết tiếp tục kéo dài các chương trình tài trợ ngân sách cho chính phủ đến ngày 19 tháng 1 năm 2018, trong đó có chương trình EB-5. 

Theo thông tin mới nhất thì Chương trình Trung tâm Khu vực EB-5 đang tiến vào giai đoạn cuối cùng. Sau ngày được gia hạn, chương trình sẽ thay đổi lớn, đặc biệt là yêu cầu tăng mức đầu tư tối thiểu lên EB-5 tiêu chuẩn đến USD 1,300,000 trong vùng TEA, và USD 1,800,000 đối với đầu tư trực tiếp hoặc ngoài khu vực TEA. Dự đoán sẽ không còn bất cứ gia hạn nào sau tháng 2/2018.

Cùng với sự thay đổi về số tiền đầu tư là sự thay đổi về quy định vùng TEA: Một vùng TEA được xác định dựa trên tỷ lệ thất nghiệp cao và khuyến khích giảm 25% số tiền đầu tư so với đầu tư vào khu vực không thuộc TEA. Một TEA chỉ được chỉ định cho một vùng có tỷ lệ thất nghiệp cao, một Quận, một Thành Phố, hoặc một khu vực có dân số hạn chế. Bộ An Ninh Nội Địa Hoa Kỳ (DHS) sẽ chịu trách nhiệm cho việc chỉ định TEA, loại bỏ việc chỉ định của tiểu bang về những khu vực có tỷ lệ thất nghiệp cao ra khỏi phương pháp chỉ định TEA.

Tuy nhiên, có nhiều lo ngại đặt ra khi đề xuất nâng cao số tiền đầu tư và cải cách địa lý khu vực lao động mục tiêu (TEA) có thể khiến một số nhà đầu tư không tham gia vào chương trình EB-5. Việc tăng đầu tư có thể làm giảm số lượng nhà đầu tư vì họ có thể không đầu tư ở mức đầu tư cao hơn. Mặt khác, việc tăng số tiền đầu tư của mỗi nhà đầu tư có khả năng làm tăng tổng lợi ích kinh tế của Hoa Kỳ theo chương trình này.

Nhưng nhìn về tổng thể, những thay đổi pháp lý được đề xuất là cần thiết để phản ánh chính xác hơn các hiện thực kinh tế hiện tại và trong tương lai. Cùng với đó là nâng cao hiệu quả hoạt động để cung cấp cho các bên liên quan mức độ dự đoán và minh bạch cao hơn trong quá trình sơ xét và tăng cường tính toàn vẹn của chương trình bằng cách làm rõ yêu cầu hội đủ điều kiện tham gia chương trình và chi tiết hơn các quy trình được yêu cầu.

DHS đã quyết định sửa đổi các quy định hiện hành để hiện đại hóa các lĩnh vực chủ chốt của chương trình với sự phức tạp liên quan đến yêu cầu xét xử phúc thẩm trong chương trình EB-5, cùng với các mối quan tâm liên tục về chương trình và tăng thời gian sơ xét.

Theo thông tin của Sở di trú Hoa Kỳ thì trong tháng 11 năm 2017 có tất cả 81 visa định cư Mỹ diện EB-5 được cấp cho nhà đầu tư Việt Nam cùng vợ/chồng và các con của nhà đầu tư.

Trước những thay đổi từ Quốc hội Mỹ về chương trình EB-5 với số tiền đầu tư sẽ được tăng lên, cũng như những thay đổi về quy định vùng TEA, thời gian xử lý hồ sơ… sẽ được áp dụng từ đầu quý 2 năm 2018. Tuy nhiên, ngay thời điểm này nhà đầu tư vẫn còn kịp thời gian để chọn dự án và chuẩn bị hồ sơ nộp vào Sở di trú Hoa Kỳ trước thời hạn 19 tháng 1 năm 2018.