Chương trình đầu tư EB-5: Khu vực việc làm có mục tiêu (TEA) là gì?

Chương trình đầu tư định cư EB-5 là một chương trình được Chính phủ Hoa Kỳ thông qua nhằm thu hút các nhà đầu tư từ khắp nơi trên thế giới đầu tư vào Mỹ.

Mức đầu tư cho chương trình này là 1 triệu USD, tuy nhiên với các dự án nằm trong Khu vực việc làm có mục tiêu (TEA) thì mức đầu tư cho các nhà đầu tư chỉ vào 500.000 USD.

Vậy khu vực việc làm có mục tiêu là gì?

Khu vực việc làm có mục tiêu – Targeted Employment Area (viết tắt là TEA) – Được Chính phủ Hoa Kỳ định nghĩa là một khu vực nông thôn hoặc khu vực có tỉ lệ thất nghiệp cao (tỉ lệ từ 150%) so với tỉ lệ trung bình của quốc gia. Nếu một trong hai trường hợp này được áp dụng tại thời điểm đầu tư, doanh nghiệp có thể hội đủ điều kiện để có hướng dẫn cho các dự án TEA, cho phép nhà đầu tư nước ngoài đáp ứng ngưỡng vốn tối thiểu 500.000 USD thấp hơn mức tối thiểu 1 triệu USD.

Khu vực nông thôn là gì?

Bộ Di trú và Định cư Hoa Kỳ xác định khu vực nông thôn “như bất kỳ khu vực nào nằm ngoài khu vực thống kê đô thị (do Văn phòng Quản lý và Ngân sách quy định) hoặc bên ngoài ranh giới của bất kỳ thành phố hoặc thị trấn nào có dân số 20.000 hoặc nhiều hơn theo thời kỳ mười năm điều tra “.

Cách chứng minh tình trạng TEA

Theo đó, nếu một nhà đầu tư muốn chọn các dự án ở một khu vực mục tiêu hoặc khu vực nông thôn để có được TEA nên chứng minh rõ ràng trong quá trình nộp đơn I-526, hoặc Đơn Xin Nhập cư bởi Người nước ngoài. Quá trình này đương đơn sẽ được thiết lập như là một nhà đầu tư EB-5.

TEA có thể được bảo đảm nếu người nộp đơn đăng ký EB-5 cung cấp bằng chứng đầy đủ, chẳng hạn như thông tin từ Cục Thống kê Thất nghiệp địa phương về Thống kê Lao động (để giúp chứng minh tỷ lệ thất nghiệp ở địa phương là 150 phần trăm trung bình toàn quốc) hoặc một lá thư từ Chính phủ tiểu bang cung cấp bằng chứng cho cả nông thôn hoặc trợ cấp thất nghiệp cao.

Tìm dự án ở các khu vực thất nghiệp cao

Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm các dự án có thể đáp ứng các yêu cầu của TEA có thể tham khảo ở các vùng như: một số tiểu bang (California, Colorado, Florida, New Jersey, New York và Ohio) đã xác định các khu vực việc làm mục tiêu.

Những tranh luận về TEA

Một số nhà phê bình cho rằng các khu vực của New York và Washington, DC, không đủ điều kiện cho trạng thái TEA, vì các phần của những vùng được chỉ định này, được cho là tương đối giàu có. Các cơ quan truyền thông như The New York Times, Washington City Paper, và Fortune đều cho rằng chính phủ đã áp dụng tình trạng thất nghiệp tương đối trong quá trình chỉ định TEA. Theo Fortune, “Sau nhiều năm áp lực trong ngành công nghiệp, bây giờ chính sách của USCIS đã tự động chấp nhận bất cứ chỉ định nào của tiểu bang về TEA, mặc dù các tiểu bang thường chấp thuận các quận có liên quan đến những nơi có tỷ lệ thất nghiệp cao để cho phép EB-5 nỗ lực trong các khu vực giàu có.

Tổng hợp