Ngày 23/3/2018 – Tạm ngưng cấp thị thực SR, I5, R5

Vào ngày 20/3/2018 – trên trang chủ của Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Việt Nam đăng tải thông tin chính thức về thời điểm tạm dừng cấp thị thực diện SR, I5 hay R5 liên quan đến các nhà đầu tư định cư theo diện EB-5.

Nguyên văn thông báo của Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Việt Nam như sau: “Thị thực SR, I5 và R5 chỉ có thể được cấp trước ngày 23 tháng 3 năm 2018. Sau ngày này, chúng tôi không thể cấp thị thực diện SR, I5 hay R5 cho tới khi chương trình này được Quốc hội Hoa Kỳ cho phép trở lại”.

Nếu đương đơn đã có lịch hẹn phỏng vấn thị thực diện SR, I5 hay R5, vui lòng không đổi ngày phỏng vấn lại sau ngày 23 tháng 3 năm 2018. Vui lòng chuẩn bị tất cả giấy tờ yêu cầu tại: IV Appointment Package và mang tới buổi phỏng vấn để đảm bảo đương đơn có thể được cấp thị thực trước ngày 23 tháng 3 năm 2018.


Lưu ý: Quý khách cần thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Công ty GIS theo Hotline: 19006654 để được hỗ trợ khi cần thiết.