Giai đoạn 2018-2020: Canada dự kiến đón 1 triệu dân nhập cư

Gần một triệu người sẽ định cư tại Canada trong khoảng thời gian từ năm 2018 đến 2020, số liệu này được Bộ trưởng Nhập cư Ahmed Hussen xem làmức nhập cư tham vọng nhất trong lịch sử Canada trong thời gian gần đây’.

Mục tiêu đầy tham vọng này đã được đặt ra trong Kế hoạch Định mức Nhập cư dài hạn mới của chính phủ, và đã được gửi lên Hạ nghị viện vào ngày 01 tháng 11 vừa qua.

Người nhập cư diện đầu tư sẽ chiếm đa số cư dân thường trú mới được nhận vào Canada, với hầu hết ứng viên được nhận thông qua hệ thống di trú Express Entry. Mục tiêu cho các loại hình đầu tư nói chung – cũng như Express Entry nói riêng – sẽ tăng lên hàng năm cho đến năm 2020.

Bộ trưởng Hussen phát biểu tại một cuộc họp báo ở Toronto, “Kế hoạch di trú dài hạn sẽ mang lại lợi ích cho tất cả người dân Canada vì dân di cư sẽ dùng tài năng và năng lực góp phần đổi mới và tăng trưởng kinh tế tại Canada, giúp đất nước của chúng ta đi đầu trong nền kinh tế toàn cầu”.

Theo kế hoạch này, 310,000 thường trú dân mới sẽ định cư tại Canada vào năm 2018. Mục tiêu này sẽ được tăng lên 330,000 người vào năm 2019, và xa hơn là 340,000 người sẽ định cư vào năm 2020.