SAINT LUCIA
SAINT LUCIA
Chương trình cấp quốc tịch Saint Lucia thông qua hình thức đầu tư được điều chỉnh bởi Luật đầu tư số 14 năm 2015. Mục 33 của Đạo luật này đã thành lập Quỹ Kinh tế Quốc gia Saint Lucia, nơi nhận các khoản đóng góp tài trợ từ Chương trình.
SAINT LUCIA - CHÍNH SÁCH THUẾ
SAINT LUCIA - CHÍNH SÁCH THUẾ
Để nói về thuế thì Saint Lucia thực sự là "thiên đường thuế" cho bất kì nhà đầu tư nào muốn bảo quản tài sản cá nhân hay thành lập doanh nghiệp cũng như đầu tư tại đây.
SAINT LUCIA - QUY TRÌNH THỰC HIỆN
SAINT LUCIA - QUY TRÌNH THỰC HIỆN
Chương trình đầu tư nhận Quốc tịch Saint Lucia khá đơn giản. Quá trình nộp hồ sơ không quá 4 tháng để từ ngày nộp hồ sơ xin cấp hộ chiếu
SAINT LUCIA - ƯU ĐIỂM
SAINT LUCIA - ƯU ĐIỂM
Hộ chiếu Saint Lucia cho phép miễn thị thực đến 127 quốc gia, bao gồm khu vực Schengen của EU, Vương quốc Anh, Hồng Kong, Singapore và một số quốc gia khác
SAINT LUCIA - YÊU CẦU CHƯƠNG TRÌNH
SAINT LUCIA - YÊU CẦU CHƯƠNG TRÌNH
Chương trình nhập quốc tịch Saint Lucia yêu cầu cá nhân phải đóng góp vào nền kinh tế của đất nước. Đương đơn phải tuân theo quy trình nộp hồ sơ nghiêm ngặt và kiểm tra thẩm định.