SAINT KITTS AND NEVIS
SAINT KITTS AND NEVIS
Saint Kitts and Nevis là một quốc đảo gồm 2 đảo nhỏ nằm giữa Đại Tây Dương và vùng biển Ca-ri-bê. Quốc gia này nổi tiếng với những dãy núi được mây che phủ và bãi biển cát vàng.
SAINT KITTS AND NEVIS - CHÍNH SÁCH THUẾ
SAINT KITTS AND NEVIS - CHÍNH SÁCH THUẾ
Saint Kitts và Nevis không đánh thuế trực tiếp. Thậm chí nếu công dân cư trú trên các đảo, họ sẽ không phải chịu thuế thu nhập cá nhân, thuế bất động sản, thuế về thừa kế, thuế tặng cho hay thuế trên sự giàu có.
SAINT KITTS AND NEVIS - QUY TRÌNH THỰC HIỆN
SAINT KITTS AND NEVIS - QUY TRÌNH THỰC HIỆN
Ủy ban Quản lý Quốc tịch theo diện Đầu tư Saint Kitts and Nevis (Citizenship by Investment Unit - CIU) chịu trách nhiệm xử lý tất cả các hồ sơ.
SAINT KITTS AND NEVIS - ƯU ĐIỂM
SAINT KITTS AND NEVIS - ƯU ĐIỂM
Saint Kitts và Nevis là thành viên của Tổ chức Liên Hiệp Quốc, Tổ chức các nước châu Mỹ, Khối Thịnh Vượng Chung Anh Quốc, Caricom và nhiều tổ chức quốc tế khác.
SAINT KITTS AND NEVIS - YÊU CẦU CHƯƠNG TRÌNH
SAINT KITTS AND NEVIS - YÊU CẦU CHƯƠNG TRÌNH
Chương trình nhập Quốc tịch Saint Kitts and Nevis theo diện Đầu tư yêu cầu Đương đơn có những đóng góp kinh tế nhất định cho quốc gia này.