MALTA - CHÍNH SÁCH THUẾ
MALTA - CHÍNH SÁCH THUẾ
MIIP yêu cầu mỗi một người đều thực hiện đóng góp kinh tế cho đất nước. Để trao đổi, và tuân thủ theo thủ tục nộp đơn kỹ lưỡng, bao gồm thẩm tra và xác minh lý lịch chi tiết, đương đơn và gia đình của họ được cấp đầy đủ quyền công dân.
 MALTA - QUY TRÌNH THỰC HIỆN
MALTA - QUY TRÌNH THỰC HIỆN
MIIP được điều hành bởi Chính phủ Malta. Không có sự hạn chế về quyền song tịch tại Malta. Đạo luật về quyền công dân Malta đặc biệt quy định rằng công dân song tịch là hợp pháp.
MALTA
MALTA
Chương trình Chương trình đầu tư Cá nhân Malta (MIIP) là một chương trình quốc tịch diện đầu tư hiện đại nhằm vào các cá nhân và gia đình có giá trị tài sản cao trên toàn thế giới.
MALTA - ƯU ĐIỂM
MALTA - ƯU ĐIỂM
Trở thành công dân của một nước EU được kính trọng và phát triển ổn định.Khoản đóng góp hợp lý và quy trình nộp đơn hiệu quả.
MALTA - YÊU CẦU CHƯƠNG TRÌNH
MALTA - YÊU CẦU CHƯƠNG TRÌNH
Chương trình IIP đòi hỏi Đương đơn có sự đóng góp kinh tế cho đất nước Malta. Đổi lại, sau quá trình kiểm tra và thẩm định nghiêm ngặt, bao gồm cả kiểm tra lý lịch tư pháp, Đương đơn và gia đình sẽ có được quốc tịch Malta.