MALTA - CHÍNH SÁCH THUẾ
MALTA - CHÍNH SÁCH THUẾ
MIIP yêu cầu mỗi một người đều thực hiện đóng góp kinh tế cho đất nước. Để trao đổi, và tuân thủ theo thủ tục nộp đơn kỹ lưỡng, bao gồm thẩm tra và xác minh lý lịch chi tiết, đương đơn và gia đình của họ được cấp đầy đủ quyền công dân.
 MALTA - QUY TRÌNH THỰC HIỆN
MALTA - QUY TRÌNH THỰC HIỆN
Đơn nộp lên sẽ được kiểm tra và đánh giá kỹ lưỡng, và, nếu xét thấy cần thiết, có thể yêu cầu phỏng vấn.
MALTA
MALTA
Chương trình Chương trình đầu tư Cá nhân Malta (MIIP) là một chương trình quốc tịch diện đầu tư hiện đại nhằm vào các cá nhân và gia đình có giá trị tài sản cao trên toàn thế giới.
MALTA - ƯU ĐIỂM
MALTA - ƯU ĐIỂM
Trở thành công dân của một nước EU được kính trọng và phát triển ổn định.Khoản đóng góp hợp lý và quy trình nộp đơn hiệu quả.
MALTA - YÊU CẦU CHƯƠNG TRÌNH
MALTA - YÊU CẦU CHƯƠNG TRÌNH
MALTA - HÌNH THỨC