DOMINICA
DOMINICA
Chương trình nhập Quốc tịch Dominica diện Đầu tư không yêu cầu Đương đơn về độ tuổi, kinh nghiệm quản lý/kinh doanh, ngôn ngữ, cũng như không có sự bắt buộc về việc cư trú tại Dominica và cũng không yêu cầu phỏng vấn khi xét duyệt hồ sơ.
DOMINICA  - CHÍNH SÁCH THUẾ
DOMINICA - CHÍNH SÁCH THUẾ
Công dân Dominica không chịu bất kể khoản thuế nào trừ khi họ quyết định cư trú tại Dominica.
DOMINICA - QUY TRÌNH THỰC HIỆN
DOMINICA - QUY TRÌNH THỰC HIỆN
Hồ sơ được xử lý bởi Ủy ban nhập Quốc tịch diện Đầu tư (Citizenship by Investment Unit - CBIU) là cơ quan Chính phủ chuyên dụng thuộc Bộ tài chính chịu trách nhiệm quản lý chương trình.
DOMINICA - ƯU ĐIỂM
DOMINICA - ƯU ĐIỂM
Chương trình Nhập quốc tịch Dominica theo diện Đầu tư, yêu cầu Đương đơn có những đóng góp kinh tế nhất định cho quốc gia này.
DOMINICA - YÊU CẦU CHƯƠNG TRÌNH
DOMINICA - YÊU CẦU CHƯƠNG TRÌNH
Chương trình nhập Quốc tịch Dominica theo diện Đầu tư, yêu cầu Đương đơn có những đóng góp kinh tế nhất định cho quốc gia này. Đây là các khoản đóng góp trực tiếp, không hoàn lại cho Chính phủ Dominica.