Bản tin thị thực 5/2018 – Việt Nam sử dụng hết hạn mức visa EB-5 trong năm 2018
Bản tin thị thực 5/2018 – Việt Nam sử dụng hết hạn mức visa EB-5 trong năm 2018
Trong Lịch visa tháng 5/2018, Việt Nam chính thức sử dụng hết hạn mức visa EB-5 cho năm tài chính 2018 vào tháng 4. 2018 và phát sinh ngày tồn đọng hồ sơ vào tháng 5.2018.
BẢN TIN GIS - THÁNG 03/2018
BẢN TIN GIS - THÁNG 03/2018
Theo kết quả của cuộc họp vào ngày Thứ Hai, 29/01/2018, các thành viên Bộ An ninh nội địa Hoa Kỳ (DHS) đã chính thức gia hạn việc gia tăng mức đầu tư EB5 đến hết ngày 23/03/2018. Theo đó, 500.000 Đô-la Mỹ vẫn là hạn mức đầu tư mà các Nhà đầu tư nước ngoài cần đáp ứng để cả gia đình người nước ngoài có thể có được Thẻ xanh I-526/I-829