Những mẫu đơn phổ biến đăng ký quốc tịch định cư Mỹ

Khi định cư tại Mỹ, có rất nhiều mẫu đơn phổ biến giúp mọi người dễ dàng lựa chọn được một mẫu đơn phù hợp với mình. Sau đây là các loại mẫu đơn để bạn có thể tham khảo.

1. N-400:

Mẫu đơn đăng ký quốc tịch định cư Mỹ N-400 được sử dụng để có được quốc tịch Mỹ (nhập quốc tịch). Người cư trú hợp pháp hợp pháp (chủ thẻ xanh) trên 18 tuổi đáp ứng các yêu cầu về điều kiện để có quốc tịch.

Khi định cư tại Mỹ, có rất nhiều mẫu đơn phổ biến giúp mọi người dễ dàng lựa chọn được một mẫu đơn phù hợp với mình. Sau đây là các loại mẫu đơn để bạn có thể tham khảo.
  Người cư trú hợp pháp hợp pháp (Người có Thẻ xanh) có Thẻ xanh đã được xác nhận trong suốt 5 năm trước khi nộp đơn xin quốc tịch Mỹ. Bạn có thể theo dõi quá trình nhập cư của Mỹ để đạt được quốc tịch. Nếu bạn kết hôn với một công dân Mỹ, bạn có thể nộp đơn xin quốc tịch Mỹ sau 3 năm với Thẻ Xanh hợp lệ.

Có trường hợp ngoại lệ. Nếu người nộp đơn đang phục vụ trong Lực lượng Vũ trang Mỹ trong chiến tranh, người đó có thể có quốc tịch mà không trở thành thường trú nhân nếu họ ở Mỹ. Mẫu Đơn N-400 (Đơn Quốc tịch Mỹ) là mẫu yêu cầu; nó phải được nộp cùng với hình ảnh và tài liệu hỗ trợ.

N-600:

N-600 là đơn xin cấp Giấy công dân. Công dân của công dân Mỹ cho công dân Mỹ tình trạng công dân Mỹ của họ dựa trên nguồn gốc công dân Mỹ.

Con sinh hoặc con nuôi của một công dân Mỹ sinh bên ngoài Mỹ có thể yêu cầu Mỹ.

Một trong hai người là công dân Mỹ hoặc bằng cách sinh ra hoặc nhập tịch.

Cha mẹ công dân, người chăm sóc của Mỹ.

Mỹ hợp pháp để thường trú (Được Mỹ thông qua nhân dịp thông qua Công ước Bắt cóc trẻ em Quốc tế, ), việc áp dụng cuối cùng phải được thực hiện cho phần luật này).

Đương đơn là con đẻ; bạn đã hợp pháp, hoặc bạn đã hợp pháp trong khi được quyền nuôi con hợp pháp của (những) bậc cha mẹ hợp pháp của bạn trước ngày sinh nhật thứ 16 của bạn.

Là công dân Mỹ. (Lưu ý: Nếu đương đơn bây giờ đã 18 tuổi và tất cả các tiêu chuẩn trên áp dụng cho bạn trước khi bạn đủ 18 tuổi, và bạn dưới 18 tuổi nộp mẫu N-600 để lấy Giấy Chứng Nhận Công Dân.)

Nếu đương đơn dưới 18 tuổi vào ngày 27 tháng 2 năm 2001, nhưng không phải tất cả các điều kiện tiêu chuẩn nêu trên đã được đáp ứng trước ngày sinh nhật thứ 18 của bạn, bạn sẽ cần thiết lập quốc tịch Mỹ theo quyền của riêng bạn.

Cũng có thể nộp đơn xin Giấy chứng nhận ĐKDT nếu tất cả những điều dưới đây được áp dụng trước ngày sinh nhật thứ 18 của bạn và trước ngày luật có hiệu lực vào ngày 27 tháng 2 năm 2001.

N-565

Các cá nhân có thể nộp Mẫu N-565 để yêu cầu thay thế Chứng chỉ Nhập quốc tịch hoặc Giấy chứng nhận quốc tịch. Mục đích của Mẫu N-565 là xin giấy tờ thay đổi quốc tịch hoặc nhập quốc tịch.

Giấy chứng nhận Nhập tịch là văn bản chính thức do Cơ quan Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS) cấp như bằng chứng của một người đã được cấp quốc tịch Mỹ thông qua nhập quốc tịch định cư Mỹ.

Giấy chứng nhận quốc tịch là văn bản chính thức do USCIS cấp để chứng minh người có quốc tịch Mỹ thông qua cha mẹ đẻ của công dân Mỹ, bất kể việc sinh ra ở nước ngoài. Bây giờ, nếu cha mẹ bạn đã nhập quốc tịch trong khi bạn dưới 18 tuổi và đáp ứng các điều kiện đặc biệt của pháp luật.

Những cá nhân đủ điều kiện để xin thay đổi Giấy chứng nhận Nhập quốc tịch hoặc Giấy chứng nhận quốc tịch sử dụng mẫu N-565 là những người đã từng được cấp giấy chứng nhận USCIS trước đây. Nếu tài liệu Nhập quốc tịch hoặc Quốc tịch của bạn đã bị mất, bị đánh cắp hoặc phá hủy mẫu N-565 là đơn đăng ký với USCIS. N-565 cũng sẽ được yêu cầu.