Các loại visa Mỹ mà bạn cần biết

Có khá nhiều loại visa mà Sở Di trú Hoa Kỳ cấp cho các cá nhân lưu trú và làm việc tại quốc gia này. Dưới đây là những thông tin ngắn gọn và cần thiết về thời hạn của từng loại visa khác nhau thường được sử dụng:

Có khá nhiều loại visa mà Sở Di trú Hoa Kỳ cấp cho các cá nhân lưu trú và làm việc tại quốc gia này. Dưới đây là những thông tin ngắn gọn và cần thiết về thời hạn của từng loại visa khác nhau thường được sử dụng

 1. Visa A-1, A-2, G-1, G-2, G-3, G4 (nhà ngoại giao) các visa này dành cho những nhân viên và đại diện chính phủ: “Không có thời hạn” (D / S), tức là bạn có thể ở lại Mỹ miễn là Ngoại trưởng Mỹ tiếp nhận bạn là 1 thành viên của nhóm ngoại giao. Bạn không cần phải gia hạn thời gian lưu trú.
 2. Visa A-3 và G-5 dành cho các nhân viên trong nước: lên tới 3 năm. Bạn có thể gia hạn lưu trú tiếp 2 năm nữa nếu muốn.
 3. Visa B dành cho khách du lịch hay kinh doanh: hạn không quá 6 tháng. Nhưng bạn có thể gia hạn thêm thời gian lưu trú nếu có lý do phù hợp với những điều khoản và điều kiện.
 4. Visa C-1 dành cho người quá cảnh qua Hoa Kỳ. Đáp ứng định nghĩa về vận chuyển ngay tức thì và liên tục trong khi đi qua Hoa Kỳ. Không có phần gia hạn ngoại trừ một số trường hợp khẩn cấp.
 5. Visa C-2 dành cho người đại diện cho Liên hiệp quốc: Theo thời hạn sứ mệnh của bạn ở trụ sở Liên Hiệp Quốc. Bạn không cần phải gia hạn thời gian lưu trú. A C-2 không thể đi xa hơn bán kính 25 dặm của trụ sở Liên Hợp Quốc nếu không đăng ký.
 6. Visa C-3 dành cho đại diện của chính phủ quá cảnh: Tối đa là 29 ngày; không có phần gia hạn thời gian lưu trú.
 7. Visa D dành cho các thuyền viên: Tối đa là 29 ngày. Đặc biệt không có phần gia hạn lưu trú hay thay đổi trạng thái khác.
 8. Visa E dành cho các thương nhân và nhà đầu tư: thời gian 2 năm . Sau đó gia hạn lưu trú có thể thêm là 2 năm.
 9. Visa F dành cho các sinh viên: “Không thời hạn” (D / S), miễn là các bạn vẫn còn học, toàn thời gian, trong 1 chương trình giáo dục tại 1 trường đã được phê duyệt để hoàn tất khóa học của bạn; tuân thủ tất cả những điều khoản của visa F-1. Sau khi kết thúc khóa học bạn có thêm 60 ngày để chuẩn bị rời khỏi Mỹ. Lưu ý: không có gia hạn thời gian lưu trú.
 10. Visa H-1B dành cho công nhân xuất khẩu tạm thời trong những ngành nghề chuyên môn: Phụ thuộc vào chứng chỉ lao động và thời gian đề xuất về việc làm; hầu hết các công nhân H-1B được cấp thời gian lưu trú là 3 năm. Cho phép mở rộng  lưu trú tối đa 6 năm.
 11. Visa H-1C dành cho đăng ký bảo mẫu: Chỉ cho tới khi visa hiện tại của bạn hết hạn.
 12. Visa H-2A dành cho người lao động nông nghiệp tạm thời theo thời vụ: ban đầu là 12 tháng, có thể gia hạn thêm tuy nhiên tối đa không quá 3 năm.
 13. Visa H-2B dành cho công nhân lành nghề và lao động phổ thông tạm thời: ban đầu là 12 tháng, có thể gia hạn thêm tuy nhiên tối đa không quá 3 năm.
 14. Visa H-3 dành cho các học viên: theo thời gian đào tạo được đề xuất, cộng thêm với 10 ngày trước và sau khi kết thúc khóa đào tạo.
 15. Visa dành cho người đại diện của các phương tiện truyền thông nước ngoài: “Không thời hạn” (D / S), có nghĩa là các bạn có thể hoàn toàn được ở lại Mỹ cho tới khi kết thúc công việc của bạn.
 16. Visa J dành cho việc trao đổi khách mời: Phụ thuộc vào loại chương trình hay bổ nhiệm, với tổng thời gian tối đa trong J-l là 5 năm, và đối với những học giả ngắn hạn không quá 6 tháng. Trong các trường hợp đặc biệt sẽ được phép gia hạn.
 17. Visa K-1 diện vợ/chồng chưa cưới của công dân Hoa Kỳ: 90 ngày, không có gia hạn thời gian lưu trú.
 18. Visa K-3 dành cho vợ hoặc chồng của công dân Hoa Kỳ: 2 năm. Có thể nộp đơn I-130 để xin thẻ xanh. Gia hạn thời gian lưu trú được cho phép nếu I-130 chưa được USCIS thông qua.
 19. Nhân viên NATO: “Không thời hạn” (D / S) có nghĩa là bạn có thể ở lại Mỹ theo phân công của NATO, như phối hợp với Bộ Quốc phòng Mỹ. Bạn không cần phải gia hạn lưu trú.
 20. Visa P dành cho các vận động viên, giải trí và giới nghệ sĩ: Khoảng thời gian cần thiết để thực hiện những sự kiện hoặc hoạt động, lên tới 3 năm, cộng với 10 ngày trước thời hạn hiệu lực của đơn xin visa và 10 ngày sau khi hết hạn bản kiến nghị.
 21. Visa Q tham gia trong 1 chương trình giao lưu văn hóa quốc tế: Khoảng thời gian cần thiết để thực hiện những sự kiện hoặc hoạt động, tối đa là 15 tháng.
 22. Visa R dành cho các giáo sĩ và công nhân tôn giáo: Thời gian cần thiết để thực hiện những hoạt động, thời gian lưu trú 3 năm có thể xin gia hạn tuy nhiên tối đa không quá 5 năm.
 23. Visa T dành cho các nạn nhân của nạn buôn bán người: là 4 năm, có thể đủ điều kiện để nộp đơn xin thẻ xanh sau 3 năm.