Hotline: 0908 042 709 ( Zalo, Viber )

Trong suốt 15 năm qua, Nhị Gia Group luôn được đánh giá là một công ty chuyên nghiệp trong việc cung cấp và thực hiện các dịch vụ tư vấn, thủ tục về du lịch, lao động, di trú, định cư,… Từ năm 2017, Nhị Gia Group thành lập công ty con G-I-S để tư vấn, cung cấp và hỗ trợ Khách hàng thực hiện các dịch vụ đầu tư, di trú và định cư thông qua những chương trình đầu tư và định cư đa dạng, phù hợp với từng yêu cầu khác nhau của mỗi Khách hàng.

Được thành lập từ đầu năm 2017, GIS kế thừa kinh nghiệm quản lý và nền tảng phát triển vững chắc từ các thành viên chủ chốt của Nhị Gia Group. Trên cơ sở nguồn tài nguyên giá trị đó, GIS tiếp tục phát triển bền vững và định hướng mở rộng sản phẩm, dịch vụ trong thời gian tới, phù hợp với từng yêu cầu cụ thể của Khách hàng.

Tất cả nhân viên của chúng tôi đều được đào tạo và làm việc trên tinh thần quốc tế. Chúng tôi vận dụng trí tuệ, kiến thức, sự sáng tạo và kinh nghiệm toàn cầu để tạo ra các giá trị đích thực cho Khách hàng của chúng tôi. Và, mỗi nhân viên đều nhận thức được rằng thành công của chúng tôi là kết quả đến từ sự hợp tác chặt chẽ và hỗ trợ lẫn nhau của toàn thể nhân viên để cùng phục vụ Khách hàng xử lý các vấn đề phát sinh.

Trieu LE (Angel)

CEO