ANTIGUA VÀ BARBUDA
ANTIGUA VÀ BARBUDA
Chương trình Nhập quốc tịch Antigua và Barbuda diện đầu tư là chương trình mà Chính phủ Antigua và Barbuda công bố tại Hội nghị hàng năm về Định cư và quốc tịch vào tháng 11 năm 2012, đã được thông qua bởi cả hai Viện của Quốc hội vào tháng 03 năm 2013.
ANTIGUA VÀ BARBUDA – CHÍNH SÁCH THUẾ
ANTIGUA VÀ BARBUDA – CHÍNH SÁCH THUẾ
Một trong những điều khiến đất nước Antigua và Barbuda hấp dẫn nhà đầu tư thế giới chính là chính sách thuế "thiên đường". Hệ thống thuế ưu đãi khiến đất nước này thu hút người giàu muốn lấy thẻ thường trú tại đây.
ANTIGUA VÀ BARBUDA – QUY TRÌNH THỰC HIỆN
ANTIGUA VÀ BARBUDA – QUY TRÌNH THỰC HIỆN
Cơ quan được Chính phủ ủy quyền chịu trách nhiệm quản lý Chương trình, Ủy Ban Quản lý Quốc tịch theo diện Đầu tư (CIU), chịu trách nhiệm xử lý tất cả các hồ sơ. CIU xem xét kỹ lưỡng các hồ sơ và nếu cần thiết có thể yêu cầu đương đơn tham dự một buổi phỏng vấn. CIU thẩm định hồ sơ nghiêm ngặt và sẽ từ chối hồ sơ nếu ứng viên cung cấp giấy tờ sai lệch hoặc bỏ sót bất kỳ thông tin nào liên quan trong hồ sơ.
ANTIGUA VÀ BARBUDA – ƯU ĐIỂM
ANTIGUA VÀ BARBUDA – ƯU ĐIỂM
Người nắm giữ hộ chiếu Antigua có quyền giống như tất cả các nước thuộc khu vực Schengen và giống như tất cả các nước vùng Caribbean
ANTIGUA VÀ BARBUDA – YÊU CẦU CHƯƠNG TRÌNH
ANTIGUA VÀ BARBUDA – YÊU CẦU CHƯƠNG TRÌNH
Chương trình nhập Quốc tịch Antigua và Barbuda bắt đầu từ năm 2013 nhằm thu hút các Nhà đầu tư mới để phát triển và khuyến khích du lịch.