Bản tin thị thực 5/2018 – Việt Nam sử dụng hết hạn mức visa EB-5 trong năm 2018

Trong Lịch visa tháng 5/2018, Việt Nam chính thức sử dụng hết hạn mức visa EB-5 cho năm tài chính 2018 vào tháng 4. 2018 và phát sinh ngày tồn đọng hồ sơ vào tháng 5.2018.

Mới đây, Trung Tâm Chiếu Khán Quốc Gia Mỹ (NVC) đã phát hành Lịch Visa tháng 05/2018. Theo đó NVC chỉ đang cấp visa cho nhà đầu tư EB-5 trực tiếp hay gián tiếp của Việt Nam có Ngày Ưu Tiên trước ngày 22/07/2014.

Theo đó, do lượng hồ sơ EB-5 của Việt Nam đang dùng gần hết hạn mức thị thực (quota visa) hàng năm nên NVC cần thiết để Ngày Xét Duyệt Visa để quản lý số lượng visa còn lại của năm tài chính 2018. Cũng theo dự báo của NVC, Ngày Xét Duyệt cấp visa này có thể vẫn sẽ áp dụng trong tương lai.

Hiện theo lịch thị thực tháng 5. 2018 từ USCIS công bố ngày tồn đọng hồ sơ Việt Nam cùng ngày với hồ sơ tồn đọng Trung Quốc là ngày 22.7.2014Dưới đây là bản thống kê lượng visa phát hành qua các tháng năm tài chính 2018

Visa EB-5 Trung tâm vùng 2018

VISA CLASS Oct-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18  Feb -18  Mar-18  Apr-18 Total
I51 – Nhà đầu tư 14 21 43 25         5     108
I52 – vợ/chồng 13 17 32 22         7     91
I53 – con 25 43 91 48       15     222
Tổng 52 81 166 95        27         279   421
      Tổng hạn mức năm 2018         700

Thông báo này có ý nghĩa như thế nào đối với hồ sơ nhà đầu tư EB-5 từ Việt Nam ?

Kể từ ngày 1 tháng 5 năm 2018, chỉ những nhà đầu tư EB-5 Việt Nam được phê duyệt trong Chương trình Trung tâm khu vực mà đơn EB-5 của họ có ngày ưu tiên sớm hơn ngày 22 tháng 7 năm 2014 thì sẽ được ưu tiên tiếp tục xử lý hồ sơ xin thị thực nhập cư của họ.

Theo đó, Lãnh sự Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ ngừng lên lịch phỏng vấn visa di dân cho các nhà đầu tư với ngày ưu tiên vào hoặc sau ngày 22 tháng 7 năm 2014.

USCIS cũng sẽ không lên lịch phỏng vấn hoặc xử lý hoặc phê duyệt việc điều chỉnh tình trạng với hồ sơ có ngày ưu tiên vào hoặc sau 22.7.2014. Với sự tồn đọng này, chúng tôi khuyến khích các ứng viên EB-5 được chấp thuận từ Việt Nam nộp hồ sơ xin thị thực nhập cư và điều chỉnh tình trạng trước ngày 01 tháng 5 năm 2018.


Lưu ý: Những thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, các Nhà đầu tư quan tâm vui lòng liên hệ công ty GIS qua Hotline: 19006654 để được tư vấn chi tiết hơn.