Các bước lấy thẻ xanh Mỹ theo diện đầu tư định cư


Bỏ ra hơn nửa triệu USD, nhà đầu tư có thể thu hồi vốn sau 5 năm và được cấp thẻ xanh, đủ điều kiện thi quốc tịch Mỹ .

btn-back