GRENADA - QUY TRÌNH THỰC HIỆN
GRENADA - QUY TRÌNH THỰC HIỆN
Ngay sau khi đương đơn nộp hồ sơ xin nhập cư cho Ủy Ban Nhập tịch diện đầu tư của Grenada, Chính phủ sẽ xem xét, thẩm định hồ sơ và phản hồi về tình trạng hồ sơ trong vòng 90 ngày.
GRENADA
GRENADA
Grenada là một quốc đảo thuộc vùng biển Caribbean gồm một đảo chính và sáu đảo nhỏ hơn nằm gần Grenadines.
GRENADA - CHÍNH SÁCH THUẾ
GRENADA - CHÍNH SÁCH THUẾ
GRENADA - DỰ ÁN
GRENADA - ƯU ĐIỂM
GRENADA - ƯU ĐIỂM
Miễn thị thực du lịch đến hơn 115 quốc gia trên thế giới bao gồm cả khu vực Schengen của khối EU, Vương quốc Anh, Trung Quốc, Singapore và Hong Kong.
GRENADA - YÊU CẦU CHƯƠNG TRÌNH
GRENADA - YÊU CẦU CHƯƠNG TRÌNH
GRENADA - HÌNH THỨC ĐẦU TƯ